Warrior Publishing by Carol Lilja

Förlaget där det är högt i tak!

Välkomna till Warrior Publishing By Carol Liljas hemsida
Welcome to Warrior Publishing By Carol Lilja's website

Obeservera: den tidigare domänadressen har varit offer för ett aggressivt uppköp
Notification: Our earlier domain address has been victim for a aggressive purchase

Vi på Warrior Publishing Stödjer VRR, Veteranstöd Rapid Reaction med 10% av all försäljning genom förlagets regi, vilket även inkluderar Biblioteksintäkter. Vi är stolta för att kunna stötta våra utlandsveteraner, och deras ibland svåra liv efter att det lämnat det militära bakom sig.

Vill ni ge ert personliga stöd till VRR: swisha till 1234704862 eller använd Plusgiro 708415-5. Smått som stort, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. www.vrr.nu
 


 Vilka är vi på Warrior då? Förlaget startades 2016 som en motreaktion på den likriktning den svenska förlagsvärlden, och den snäva nivå på vad man ger ut eller inte ger ut. Hos Warrior Publishing By Carol Lilja är det högt i tak, med enbart två saker vi inte tar i, erotik/pornografi, ej heller antidemokratiska böcker, vilket omedelbart utesluter Vitmakt, eller andra antidemokratiska publikationer. 


Välkommen till vår värld!

Se även vår nya sida DEBUTANTERNA, för just debutanter som  vill ha sina böcker utgivna.

    
  Who's we at Warrior then? The publishing company was established 2016 as a counter reaction towards the Swedish publishers conformity and the low tolerance at what they publish or not publish. At Warrior Publishing By Carol Lilja it's higher tolerance. We have only two bans we don't publish: Erotic material or Anti-democratic promoting content, which include White supremacy/alt right, or any other Anti-democracy subjects in positive way. 

Welcome to our world! På allt material på sidan/on all content on the site.

Copyright 2017-2020 Warrior Publishing By Carol Lilja All rights reserved.


Sista Uppdatering/last update 2020-10- 02 2255 Hours